INDIVIDUAL

Nabízíme Vám možnost aktivně se podílet na vývoji Vašeho zahradního sezení, altánu, stání, dětské stavby aj. V případě, že si nevyberete z našich typových projektů, máte možnost:

 

a) Úpravy našeho typového projektu ( např.pokuď Vám nevyhovuje orientace, proporce, velikost, aj … )

b) Přednést nám vlastní vizi, kterou nosíte v hlavě a společnými silami ji dovézt až k úspěšné realizaci

 

ať už zvolíte jednu, či druhou možnost, pomůžeme Vám :

 

 

od myšlenky k návrhu,

                      od návrhu ke studii,

                                   od studie k projektu a od projektu k samotné realizaci

 

 

Pokud již teď máte vlastní představu, napište nám o ní. Nejlépe přiložte obrázek, skicu, fotografii či jen popis Vašeho záměru a my Vás budeme obratem kontaktovat. Až zjistíme, co vše byste si představovali, bude Vás dělit už jen chvíle od prvních vizualizací, díky kterým si společně představíme Vaši vizi, na které poté můžeme začít aktivně pracovat.

 

Můžete nás kontaktovat i přes e-mail: info@atypickestavby.cz

 

Informace o umisťování staveb

 

Umisťování staveb se řídí stavebním zákonem č. 350/2012 Sb, §103 a §104. Níže vyjmenované nepodléhají ohlašovací povinnosti a tudíž na ně nepotřebujeme vyřizovat jakákoliv stavební povolení/ohlášku

 

  1.   Stavby nepodsklepené s jedním nadzemním podlažím do 25 m2 zastavěné plochy a max.výšky 5 m nesloužící k bydlení

  2.   Veřejně přístupné přístřešky přízemní do 4 m výšky a 40 m

  3.   Zemědělské přízemní nepodsklepené stavby do 5 m výšky a plochy 70 m

  4.   Přízemní zimní zahrady a skleníky do 5 m výšky a plochy 40 m

  5.   Dále pak stavby technické infrastruktury: zákon vyjímá z nutnosti stavebního ohlášení či povolení například vodovodní či kanalizační přípojky      do 50 metrů délky, nebo vedení vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa

  6.   Bazény do 40 m

  7.   Oplocení

 

 

V případě, že je prováděný rozsah větší, než určuje zákon (viz.výše), je potřeba projednat Stavební povolení/ohlášku na příslušném stavebním úřadě, případně dalších dotčených orgánech státní správy.  více zde

 

Mějte na paměti, že stavba některých objektů podléhá ohlašovací nebo schvalovací povinnosti. Kontaktujte příslušný stavební úřad, abyste si tuto skutečnost ověřili. Pro případ, že vámi vybraná stavba této povinnosti podléhá, jsme připraveni k veškeré součinnosti. Neváhejte nás v této záležitosti kontaktovat.

 

obrázky, vizualizace a ostatní soubory jsou chráněny autorským právem a bez písemného svolení autora je přísně zakázáno jakékoliv soubory obsahující tyto www dále užívat, či jinak publikovat