PD, Inženýrská činnost a TDI / TDS

VÝKRESY POZADÍ

 

Nabízíme TDI/TDS (technický dozor investora/stavebníka) jak na malé stavby, tak na výstavbu rodinných domů a jiných objektů.

TDI / TDS zajišťuje tyto věci:

 

 1. konzultace ohledně provádění projektu (připravovaného/již v průběhu realizace)

 2. vedení KD (kontrolních dní) vč.koordinace veškerých subdodavatelů

 3. administrativní část – kontrola zadávacích podmínek jednotlivých úřadů státní správy

 4. kontrola projektové dokumentace

 5. kontrola čerpání finančních prostředků Investora

 6. evidence VCP/MP (víceprací/méněprací) vč.doplnění případných dodatků

 7. vypracování nejdůležitějších milníků stavby vč.jejich předání TDS/Investorovi

 8. denní (nebo jinak nastavené) návštěvy/přejímky jednotlivých konstrukčních částí a celků

 9. kontrola kvality provádění jak prací, tak zabudovaných materiálů

 10. přejímky stavby v rámci dokončeného díla a předání Investorovi vč.vypracování seznamu Vad a Nedodělků ( bránících/ nebránících) užívání a jejich předání

 

 

 

 

Ceník projekčních prací, inženýrské činnosti a TDS/TDI

 

Ceny studií a projektů se sestavují vždy individuálně dle konkrétních požadavků investora. Doprava je účtována sazbou 6,90 ,- Kč/km.

 

Studie

Cena

Poznámka

Rodinných, bytových a polyfunkčních domů

od 90,- Kč/m2

Cena je odvislá od podlahové plochy uzavřených místností všech podlaží, které studie obsahuje.

Změna funkční dispozice bytu / domu

od 3000,- Kč

Cena se odvíjí od počtu místností, velikosti a složitosti řešeného prostoru.

Návrh interiéru

individuální dle náročnosti

Cena je závislá na požadavcích investora.

 

 

 

Zaměření skutečného stavu objektu, pasportizace

Cena

Poznámka

Zaměření a zakreslení všech půdorysných ploch

35-110 (nejčastěji 60-85) Kč/m2 podlahové plochy

Cena je závislá na složitosti měření (přístup, přehlednost apod.)

Řezy

30,- Kč/m2 svislé plochy řezu

Cena je závislá na složitosti měření (přístup, přehlednost apod.)

Minimální cena zaměření je 7500,- Kč

 

V ceně je zahrnuto: 3 paré s CD se zaměřením v digitální podobě (dwg, PDF)

 

 

 

Projektová dokumentace

Cena

Poznámka

Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (zjednodušená dokumentace pro úřady)

od 65000,- Kč

Projekt obsahuje: – Architektonicko stavební část – Stavebně konstrukční část (statika) – Požárně bezpečnostní řešení – Zdravotechnika (voda, kanalizace, plyn) – Vytápění – Elektro – Průkaz energetické náročnosti budovy

Vypracování projektové prováděcí dokumentace (podrobná dokumentace vhodná k realizaci)

Individuální dle požadavků a náročnosti

Projekt obsahuje: – Architektonicko stavební část – Stavebně konstrukční část (statika) – Zdravotechnika (voda, kanalizace, plyn) – Vytápění – Elektro – další (VZT, slaboproud atd.)

Požárně bezpečnostní řešení stavby

od 4000,- Kč

dle náročnosti projektu

3D vizualizace

od 5000,- Kč

Dle individuální domluvy a požadavků Objednatele

 

Doplňkové služby

Cena

Poznámka

Geodetické zaměření

od 7000,- Kč

Zaměření parcely resp. objektu profesionálním přístrojem – totální stanicí, srovnání s mapou katastru, detailní výkres v DWG s popisem všech ploch a dotčených skutečností

Geologický průzkum pozemku

od 3500,-Kč

Cena je závislá na vzdálenosti a velikosti posuzované oblasti

Stanovení radonového indexu

od 3000,- Kč

Cena je závislá na vzdálenosti a velikosti posuzované oblasti

Kompletní IG průzkum

Individuální dle požadavků a náročnosti

Průzkum obsahuje: Vrtání jádrové 175 mm 3 – 5 bm Doprava vrtné soupravy Práce geologa, závěrečná zpráva 3 paré

Osobní konzultace na stavbě

400 Kč/hod +dopravné

(do 20km od Děčína zdarma, od 20km dle tarifu v aktuál.ceníku)

Konzultace, koordinace na stavbě mimo smluvený rozsah prací

 

 

 

Inženýrská činnost

Cena

Poznámka

Zastupování při jednání s úřady

400,- Kč/hod

nebo paušálně dle individuální domluvy

standardně od 5000 Kč

Obstarávání všech potřebných souhlasných stanovisek a dokumentů potřebných pro územní řízení / stavební povolení

 

 

   

TDI/TDS – Technický dozor investora

Cena

Poznámka

Technický dozor investora/stavebníka

400,- Kč/hod

 

/

 

Paušálně

dle domluvy a konkrétní nabídky

Konzultace ohledně provádění projektu (připravovaného/již v průběhu realizace)

 

Vedení KD (kontrolních dní) vč. koordinace veškerých subdodavatelů

 

Administrativní část – kontrola zadávacích podmínek jednotlivých úřadů státní správy (DOSS-dotčené orgány státní správy)

 

Kontrola projektové dokumentace

 

Kontrola čerpání finančních prostředků Investora

 

Evidence VCP/MP (víceprací/méněprací) vč.doplnění případných dodatků

 

Vypracování nejdůležitějších milníků stavby vč.jejich předání TDS/Investorovi

 

Denní (nebo jinak nastavené) návštěvy/přejímky jednotlivých konstrukčních částí a celků

 

Kontrola kvality provádění jak prací, tak zabudovaných materiálů

 

Přejímky stavby v rámci dokončeného díla a předání Investorovi

vč.vypracování seznamu Vad a Nedodělků ( bránících/ nebránících) užívání a jejich předání

 

 

 

Informace o umisťování staveb

 

Umisťování staveb se řídí stavebním zákonem č. 350/2012 Sb, §103 a §104. Níže vyjmenované nepodléhají ohlašovací povinnosti a tudíž na ně nepotřebujeme vyřizovat jakákoliv stavební povolení/ohlášku

 

 1.   Stavby nepodsklepené s jedním nadzemním podlažím do 25 m2 zastavěné plochy a max.výšky 5 m nesloužící k bydlení

 2.   Veřejně přístupné přístřešky přízemní do 4 m výšky a 40 m

 3.   Zemědělské přízemní nepodsklepené stavby do 5 m výšky a plochy 70 m

 4.   Přízemní zimní zahrady a skleníky do 5 m výšky a plochy 40 m

 5.   Dále pak stavby technické infrastruktury: zákon vyjímá z nutnosti stavebního ohlášení či povolení například vodovodní či kanalizační přípojky      do 50 metrů délky, nebo vedení vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa

 6.   Bazény do 40 m

 7.   Oplocení

 

 

V případě, že je prováděný rozsah větší, než určuje zákon (viz.výše), je potřeba projednat Stavební povolení/ohlášku na příslušném stavebním úřadě, případně dalších dotčených orgánech státní správy.  více zde

 

Mějte na paměti, že stavba některých objektů podléhá ohlašovací nebo schvalovací povinnosti. Kontaktujte příslušný stavební úřad, abyste si tuto skutečnost ověřili. Pro případ, že vámi vybraná stavba této povinnosti podléhá, jsme připraveni k veškeré součinnosti. Neváhejte nás v této záležitosti kontaktovat.

 

obrázky, vizualizace a ostatní soubory jsou chráněny autorským právem a bez písemného svolení autora je přísně zakázáno jakékoliv soubory obsahující tyto www dále užívat, či jinak publikovat