PD, Inženýrská činnost a TDI / TDS

VÝKRESY POZADÍ

 

Nabízíme TDI/TDS (technický dozor investora/stavebníka) jak na malé stavby, tak na výstavbu rodinných domů a jiných objektů.

TDI / TDS zajišťuje tyto věci:

 

 1. konzultace ohledně provádění projektu (připravovaného/již v průběhu realizace)

 2. vedení KD (kontrolních dní) vč.koordinace veškerých subdodavatelů

 3. administrativní část – kontrola zadávacích podmínek jednotlivých úřadů státní správy

 4. kontrola projektové dokumentace

 5. kontrola čerpání finančních prostředků Investora

 6. evidence VCP/MP (víceprací/méněprací) vč.doplnění případných dodatků

 7. vypracování nejdůležitějších milníků stavby vč.jejich předání TDS/Investorovi

 8. denní (nebo jinak nastavené) návštěvy/přejímky jednotlivých konstrukčních částí a celků

 9. kontrola kvality provádění jak prací, tak zabudovaných materiálů

 10. přejímky stavby v rámci dokončeného díla a předání Investorovi vč.vypracování seznamu Vad a Nedodělků ( bránících/ nebránících) užívání a jejich předání

 

 

 

 

Ceník projekčních prací, inženýrské činnosti a TDS/TDI

 

Ceny studií a projektů se sestavují vždy individuálně dle konkrétních požadavků investora. Doprava je účtována sazbou 6,90 ,- Kč/km.

 

Studie

Cena

Poznámka

Rodinných, bytových a polyfunkčních domů

od 90,- Kč/m2

Cena je odvislá od podlahové plochy uzavřených místností všech podlaží, které studie obsahuje.

Změna funkční dispozice bytu / domu

od 3000,- Kč

Cena se odvíjí od počtu místností, velikosti a složitosti řešeného prostoru.

Návrh interiéru

individuální dle náročnosti

Cena je závislá na požadavcích investora.

 

 

 

Zaměření skutečného stavu objektu, pasportizace

Cena

Poznámka

Zaměření a zakreslení všech půdorysných ploch

35-110 (nejčastěji 60-85) Kč/m2 podlahové plochy

Cena je závislá na složitosti měření (přístup, přehlednost apod.)

Řezy

30,- Kč/m2 svislé plochy řezu

Cena je závislá na složitosti měření (přístup, přehlednost apod.)

Minimální cena zaměření je 7500,- Kč

 

V ceně je zahrnuto: 3 paré s CD se zaměřením v digitální podobě (dwg, PDF)

 

 

 

Projektová dokumentace

Cena

Poznámka

Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (zjednodušená dokumentace pro úřady)

od 65000,- Kč

Projekt obsahuje: – Architektonicko stavební část – Stavebně konstrukční část (statika) – Požárně bezpečnostní řešení – Zdravotechnika (voda, kanalizace, plyn) – Vytápění – Elektro – Průkaz energetické náročnosti budovy

Vypracování projektové prováděcí dokumentace (podrobná dokumentace vhodná k realizaci)

Individuální dle požadavků a náročnosti

Projekt obsahuje: – Architektonicko stavební část – Stavebně konstrukční část (statika) – Zdravotechnika (voda, kanalizace, plyn) – Vytápění – Elektro – další (VZT, slaboproud atd.)

Požárně bezpečnostní řešení stavby

od 4000,- Kč

dle náročnosti projektu

3D vizualizace

od 5000,- Kč

Dle individuální domluvy a požadavků Objednatele

 

Doplňkové služby

Cena

Poznámka

Geodetické zaměření

od 7000,- Kč

Zaměření parcely resp. objektu profesionálním přístrojem – totální stanicí, srovnání s mapou katastru, detailní výkres v DWG s popisem všech ploch a dotčených skutečností

Geologický průzkum pozemku

od 3500,-Kč

Cena je závislá na vzdálenosti a velikosti posuzované oblasti

Stanovení radonového indexu

od 3000,- Kč

Cena je závislá na vzdálenosti a velikosti posuzované oblasti

Kompletní IG průzkum

Individuální dle požadavků a náročnosti

Průzkum obsahuje: Vrtání jádrové 175 mm 3 – 5 bm Doprava vrtné soupravy Práce geologa, závěrečná zpráva 3 paré

Osobní konzultace na stavbě

400 Kč/hod +dopravné

(do 20km od Děčína zdarma, od 20km dle tarifu v aktuál.ceníku)

Konzultace, koordinace na stavbě mimo smluvený rozsah prací

 

 

 

Inženýrská činnost

Cena

Poznámka

Zastupování při jednání s úřady

400,- Kč/hod

nebo paušálně dle individuální domluvy

standardně od 5000 Kč

Obstarávání všech potřebných souhlasných stanovisek a dokumentů potřebných pro územní řízení / stavební povolení

 

 

   

TDI/TDS – Technický dozor investora

Cena

Poznámka

Technický dozor investora/stavebníka

400,- Kč/hod

 

/

 

Paušálně

dle domluvy a konkrétní nabídky

Konzultace ohledně provádění projektu (připravovaného/již v průběhu realizace)

 

Vedení KD (kontrolních dní) vč. koordinace veškerých subdodavatelů

 

Administrativní část – kontrola zadávacích podmínek jednotlivých úřadů státní správy (DOSS-dotčené orgány státní správy)

 

Kontrola projektové dokumentace

 

Kontrola čerpání finančních prostředků Investora

 

Evidence VCP/MP (víceprací/méněprací) vč.doplnění případných dodatků

 

Vypracování nejdůležitějších milníků stavby vč.jejich předání TDS/Investorovi

 

Denní (nebo jinak nastavené) návštěvy/přejímky jednotlivých konstrukčních částí a celků

 

Kontrola kvality provádění jak prací, tak zabudovaných materiálů

 

Přejímky stavby v rámci dokončeného díla a předání Investorovi

vč.vypracování seznamu Vad a Nedodělků ( bránících/ nebránících) užívání a jejich předání

 

 

 

Informace o umisťování staveb

 

Umisťování staveb se řídí stavebním zákonem č. 350/2012 Sb, §103 a §104. Níže vyjmenované nepodléhají ohlašovací povinnosti a tudíž na ně nepotřebujeme vyřizovat jakákoliv stavební povolení/ohlášku

 

 1.   Stavby nepodsklepené s jedním nadzemním podlažím do 25 m2 zastavěné plochy a max.výšky 5 m nesloužící k bydlení

 2.   Veřejně přístupné přístřešky přízemní do 4 m výšky a 40 m

 3.   Zemědělské přízemní nepodsklepené stavby do 5 m výšky a plochy 70 m

 4.   Přízemní zimní zahrady a skleníky do 5 m výšky a plochy 40 m

 5.   Dále pak stavby technické infrastruktury: zákon vyjímá z nutnosti stavebního ohlášení či povolení například vodovodní či kanalizační přípojky      do 50 metrů délky, nebo vedení vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa

 6.   Bazény do 40 m

 7.   Oplocení

 

 

V případě, že je prováděný rozsah větší, než určuje zákon (viz.výše), je potřeba projednat Stavební povolení/ohlášku na příslušném stavebním úřadě, případně dalších dotčených orgánech státní správy.  více zde

 

 

obrázky, vizualizace a ostatní soubory jsou chráněny autorským právem a bez písemného svolení autora je přísně zakázáno jakékoliv soubory obsahující tyto www dále užívat, či jinak publikovat