Technické detaily a materiálová specifika

555v1XS

 

Zde uvádíme nejčastěji používané dimenze jednotlivých prvků s ohledem na statiku i časovou stálost materiálů. Jednotlivé konstrukční prvky se mohou mírně měnit v závislosti na dané stavbě a požadavcích Investora. V případě změny řešení, nebo větší např.statické náročnosti na jednotlivé prvky mohou být některé materiály větších dimenzí, než uvádíme níže.

 

Na naše tesařské konstrukce používáme nejčastěji smrkové dřevo. V případě jiného přání nejčastěji modřín, borovice. Truhlářská činnost se pak zaobírá samozřejmě i dřevem tvrdým, buk, dub …

 

nejčastěji používané dimenze:

Dřevěné konstrukční prvky pergoly, altány … 

Sloupy 150/150 – 200/200 mm

Vaznice, krokve 100/120 – 160/200 mm

Kleštiny 40/100 – 80/180 mm

Prkna, palubky, desky 10-30 mm

Ostatní řezivo (pásky atd.) v závislosti na okolních prvcích

 

 

Dřevěné konstrukční prvky dětská hřiště

Sloupy 100/100 – 120/120 mm

Vaznice, krokve 40/80 – 100/120 mm

Kleštiny 20/80 – 40/120 mm

Prkna, palubky, desky 20 mm

Ostatní řezivo (pásky atd.) v závislosti na okolních prvcích

 

 

Tesařské spoje:

prováděny klasickým způsobem (čep-dlab, přeplátování, osedlání, vrtané a šroubované spoje)

Úprava hran jednotlivých prvků:  nejčastěji se upravují sloupy horní frézkou dle přání zákazníka

Nátěry: proti hnilobě a škůdcům, lazura (min. ve 2 vrstvách), barevnost dle výběru

Na přání možno vyfrézování tesařských spojů na CNC stroji

 

 

Ostatní konstrukční prvky

Střešní krytina provedena jako modifikovaný asfaltový pás s posypem, nebo šindel+podkladní vrstva – barevnost dle výběru Investora

Oplechování (okapnice, závětrné lišty) TiZn, pozink, měď – dle výběru, v rámci dětských hřišť doporučujeme oplechování vyměnit za dřevěné prvky

Na přání možno opatřit falcovanou plechovou  krytinou (nelze použít ve všech řešených stavbách)

 

 

 

Zakládání

Zakládání je prováděno nejčastěji formou vetknutí dřevěného sloupu do jacklu 150/150 – 200/200 mm, nebo osazením do sedla spojeného s betonovým základem pomocí trnu z roxoru, či jacklu. Velikost beton.patky v průměru 400/400/600 – 800/800/1000 (x/y/z). V případě zakládání šikmých prvků je osazení do betonové patky provedeno formou vetknutí do jacklu, či pomocí žiletky zabetonované pod přesně vyžadovaným úhlem.

 

způsob uložení2popis1

Konstrukce na vizualizaci je tvořena pro určité povětrnostní podmínky (vč.ostatních vlivů), které např.v horských oblastech vlivem zatížení povětrností/sněhem/aj. mohou ovlivnit vlastnosti některých prvků (dimenze/provedení/počet ztužujících prvků..).V případě takovéto nadlimitní situace bude konstrukce samozřejmě upravena tak, aby vyhověla místním podmínkám.

 

Nátěry dřeva

Nejčastější chyby při natírání dřeva

Kam silnovrstvá a kam tenkovrstvá lazura?

 

  • Silnovrstvá lazura a krycí barvy na dřevo lze použít jen u dokonale suchého dřeva – což je nyní 17 % vlhkosti (pro ilustraci do sušičky dřeva jde dřevo pokácené třeba i 80 %, ze sušičky vychází zhruba na 8–12 %, ale zpětně se znovu dostává 17–18 % přirozeně natáhne vlhkost z okolí). Prakticky všeobecně silnovrstvá spíše na dveře, okenice, okna, podbití, obložení domů – tzn. rozměrově stálé prvky, které již svoji velikost např. podle vlhkosti a teploty nemění.

 

  • Silnovrstvá/Ten­kovrstvá – lze aplikovat na vlhčí a méně vyschlé dřevo, spíše na ploty apod. Ideální postup u čerstvého dřeva (tj. zvýšená vlhkost – např. nad 20%) – je doporučeno, všeobecně tenkovrstvá lazura s napouštěcím nátěrem. Později po vyzrání a přirozeném vyschnutí lze použít i silnovstvou lazuru.

Přirozený proces vysychání dřeva jen tak neurychlíme. Obecně se uvádí, že měkké dřevo o síle zhruba 2 cm vyschne za 1 rok, u tvrdého dřeva to jsou až 2 roky.

 

  • Pokud použijeme silnovrstvou lazuru nebo krycí barvu na trámy, pergoly nebo plotovky, které nejsou ještě dokonale vyschlé, lazura se bude loupat.

  • Dřevo pod bezbarvou lazurou šedne a černá – bezbarvé lazury zpravidla nemají UV filtr, jsou určené do interiéru nebo zesvětlení pigmentovaných odstínů.

  • Všeobecně jsou bezbarvé lazury určeny hlavně do interiéru anebo pro krátkodobou konzervaci při montáži venku – např. pergoly, garážové stání (např. při stavbě, aby se zabránilo ušpinění dřeva) a zakonzervování příčných řezů – dořezávání.

Volba odstínu dřeva

 

  • Obecně platí – čím světlejší odstín finální úpravy dřeva zvolíte, tím kratší bude životnost natíraného povrchu. Důvodem je minimální obsah pigmentu ve světlých lazurách, které dřevo chrání před zešednutím a černáním.

  • Velmi tmavé odstíny oproti tomu kumulují ve velmi krátké době velké množství tepla tzn. že mnohem rychleji mění svůj objem a dřevo tím více pracuje a bude náchylné k prasknutí. Platí tedy zlatá střední cesta – odstíny dubu, ořechu apod. pokud chceme dosáhnout kompromisu mezi estetickou a technickou stránkou věci.

Vady dřeva a nátěru

 

  • Dřevo pod lazurou nebo lakem zamodrává nebo je napadeno dřevokaznou houbou? To je většinou zásadní chyba, kdy před samotným nátěrem lazury nebylo použité fungicidní napouštědlo.

  • Povrch silnovrstvé lazury velmi rychle po aplikaci zmatovatěl – může za to sražená vzdušná vlhkost na povrchu nezaschlé lazury (např. na podzim nebo na jaře). Lazuru tedy radíme nenatírat v odpoledních a podvečerních hodinách při vysoké vzdušné vlhkosti, nejlepší je dopoledne, aby barva měla čas zaschnout při vyšší teplotě a nižší vlhkosti.

  • Na trhu se setkáváme se situací, že je používán univerzální konzervační vodou ředitelný přípravek i pod lazury – často je to např. Lignofix, Červostop – vhodné hlavně pro krovy (často obsahují i malé množství pigmentů, které výslednou barvu mohou výrazně zkreslit). Tyto přípravky výborně dřevo zakonzervují a chrání proti škůdcům, ale při další aplikaci lazur může dojít k vzhledovým změnám nátěru – tzn. mastná očka. Proto doporučujeme výhradně naše fungicidní napouštědla.

obrázky, vizualizace a ostatní soubory jsou chráněny autorským právem a bez písemného svolení autora je přísně zakázáno jakékoliv soubory obsahující tyto www dále užívat, či jinak publikovat