Dokončené dětské hřiště – pirátská loď


Spodní část dětského hřiště provedena ze ztracených obrubníků, terén opatřen v celém rozsahu geotextílií proti prorůstání travin. Pískoviště vyhloubeno do 35 cm, kačírek v mocnosti 5-7 cm.

Dřevěné konstrukce založeny na ocelových patkách, opatřeny nátěrem proti škůdcům a houbám, následně dvojitou vrstvou syntetické barvy v různých barvách.

Zábradlí a prkna tvořená trup ohýbaná vč.lemování paluby. Pouze madlo zábradlí segmentováno a dořezáváno do kulaté linie.

Střecha opatřena dvouvrstvou střešní izolací ( srovnávací/pojistná + finální asf.modifikovaný pás ).