Provádíme Technický dozor v rámci výstavby novostavby RD


  1. konzultace ohledně provádění projektu (připravovaného/již v průběhu realizace)

  2. vedení KD (kontrolních dní) vč.koordinace veškerých subdodavatelů

  3. administrativní část – kontrola zadávacích podmínek jednotlivých úřadů státní správy

  4. kontrola projektové dokumentace

  5. kontrola čerpání finančních prostředků Investora

  6. evidence VCP/MP (víceprací/méněprací) vč.doplnění případných dodatků

  7. vypracování nejdůležitějších milníků stavby vč.jejich předání TDS/Investorovi

  8. denní (nebo jinak nastavené) návštěvy/přejímky jednotlivých konstrukčních částí a celků

  9. kontrola kvality provádění jak prací, tak zabudovaných materiálů

  10. přejímky stavby v rámci dokončeného díla a předání Investorovi vč.vypracování seznamu Vad a Nedodělků ( bránících/ nebránících) užívání a jejich předání