Úvod a popis realizace

555v1

 

NA ÚVOD

Přemýšlíte, jak začít? Napište nám svou představu, přiložte foto umístění, či nákres zamýšleného tvaru Vaší pergoly, či altánu a pojďte si splnit sen o místě dokonalého pasivního odpočinku, barbecue, garáže aj.

 

Celý proces začíná seznámením s myšlenkou Investora, reálnou představou a situováním stavby. V případě, že jste vybrali z naší nabídky a máte zájem i o dodání projektové dokumentace, osadíme Vám stavbu do terénu pomocí PC.  Můžeme tak vytvořit reálnou představu o rozsahu celého projektu. V případě, že máte vlastní vizi, zasedne projektant, který vytvoří 3D model Vaši myšlenky a pak jej zasadí do terénu. Reálná představa tak nabývá jiných rozměrů.

Zde naleznete možný rozsah dodávky a ceny služeb, které mohou být spojeny s Vaší stavbou.

 

PROVÁDÍME TESAŘSKÉ, I KOMPLETNÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

 

POSTUP REALIZACE

Od podepsání smlouvy o dílo mezi námi a Investorem začíná běžet doba realizace. V prvé řadě je potřeba dobře zmapovat terén, základové podmínky, příjezdové podmínky pro zásobování a ostatní vlivy přímo související s výstavbou.

 

Po těchto přípravných pracích přichází na řadu rozměření základů a jejich přesné vytyčení. Součástí této fáze jsou v případě požadavku i hrubé terénní práce. Tato fáze je zakončena betonáží základů vč.osazení zakl.prvků pro nakotvení sloupů/jiných dřevěných prvků. Po dokončení betonáže probíhá ještě poslední kontrolní měření rozteče zákl.prvků v rámci eliminace chyb. V této chvíli nastává tzv.technologická přestávka. V tomto čase je betonu dopřáno zrání a tvrdnutí na min.požadovanou tvrdost tak, aby šel beton zatěžovat. Betonáž je také přímo ovlivněna klimatickými podmínkami. U nás ve výrobě se naopak v rámci technologické přestávky využívá času pro veškerou přípravu a co největší prefabrikaci Vaši zakázky. Probíhá kompletace veškerých potřebných komponent, obrábění tesařského materiálu, rozměřování a řezání tesařských spojů, první ochranné nátěry atd …

 

Po uplynutí technologické přestávky pro nutnou dobu zrání betonu (zpravidla min.14 dní po dokončení betonáže) je na stavbu dovezen materiál pro vztyčení celé tesařské konstrukce stavby. Připravené dílce jsou kotveny do již zatvrdlých bet.základů a může plynule pokračovat montáž. Tesařská kostra je většinou smontována během 2-4 dnů (dle složitosti konstrukce).  Ve chvíli, kdy je „hrubá“ tesařina hotova přichází na řadu zastřešení, poté případné opláštění. Zastřešení probíhá buď palubkovým podbitím, nebo formou hoblovaných prken. Před aplikací jakýchkoliv vrstev na krokve jsou provedeny nátěry konstrukcí, které již nebudou vizuálně vidět a nebudou umožňovat přístup pro další práce. Poté dle složitosti střešní konstrukce je v některých případech aplikována tzv.tvarovací vrstva tvořená tenkou dřevěnou impregnovanou deskou, která vytvoří dokonalý a hladký tvar tvořící perfektní podklad pro budoucí střešní krytinu. Poté již přichází na řadu aplikace Vámi vybrané střešní krytiny vč.oplechování. Opláštění je prováděno formou hoblovaných. Veškeré dřevěné prvky lze místo klasického hoblování vydrásat. Více v sekci Vybavenost.

 

Je-li součástí dodání i LED osvětlení, AUDIO či jiné instalace, jsou prováděny v průběhu stavby tak, aby byly zaimplementovány do konstrukčních prvků.

 

V současnosti je altán/pergola hotová a mohou započít dokončovací terénní práce, podlahové konstrukce, okolní architektonické a terénní úpravy, doplňky ve formě grilu, udírny, vodního prvku atd … Vše záleží už jen na Vaši fantazii. Více ve Vybavenost a mobiliář.

 

obrázky, vizualizace a ostatní soubory jsou chráněny autorským právem a bez písemného svolení autora je přísně zakázáno jakékoliv soubory obsahující tyto www dále užívat, či jinak publikovat