Vybudování šachty protiproudu u bazénu


Výkopové práce pro šachtu, její spádové odvodnění do přilehlého svahu, napojení na připravený přívod elektro, napojení přivětrávání a odvětrávání šachty. Šachta obetonována a vše vráceno do původního stavu