Vypracování PD v rámci odstranění stavby pro Ferox a.s. Děčín


Vše dle platné legislativy a zákonů vč.projednání s dotčenými orgány státní správy a SÚ